ઉત્તર ગુજરાતગુજરાતધર્મ

પર્યુષણ મહાપર્વ : જો ક્ષમાપના થાય તો શુદ્ધ થયેલ આત્મા ચમકી ઉઠે

Text To Speech

પાલનપુર : પાલનપુરમાં શ્રી તપાગચ્છ જૈન ઉપાશ્રયમાં માનવતાના મસીહા પ.પૂ.આ.શ્રીમદ્ વિજય રત્નશેખરસૂરીશ્વરજી મહારાજાના શિષ્યરત્ન પૂજય મુનિરાજ નયશેખર વિજયજી મ.સા,પૂજય મુનિરાજ શૌર્યશેખર વિજયજી મ.સા સાનિધ્યમાં પર્વાધિરાજ પર્યુષણ મહાપર્વના આઠમા દિવસની આરાધના યોજાઇ હતી. ત્યારે પર્યુષણના આઠમાં દિવસે સવારે 8.30 કલાકે ઉપાશ્રય ખાતે બારસાસૂત્રની અષ્ટપ્રકારી પૂજા,બારસા સૂત્રની પાંચ પૂજા,સોના રૂપાના મોતીથી વધામણાં કરવામાં આવ્યા હતાં.

બારસા સૂત્ર વોહોરાવામાં આવ્યું

સંપૂર્ણ બારસા સૂત્રનું વાંચન પૂજ્ય મુનિરાજ શૌર્યશેખર વિજયજી મહારાજ સાહેબે કરેલ હતું. સંઘના નાના-નાના બાળકો અને બહેનોએ પૌષધની આરાધના કરે છે. પર્યુષણના આઠ દિવસમાંથી પહેલા સાત દિવસ તો તૈયારી કરવામાં આવતી હોય છે. આઠમાં દિવસેજ પર્યુષણનો હોય છે. કેમ કે, આ સાત દિવસ સમજ પ્રાપ્ત કર્યા બાદ,આઠમો દિવસ સમજપૂર્વકની ક્ષમાપનાનો હોય છે.કોઈ પણ કધોણીયા કપડાને સ્વચ્છ કરવુ હોય તો પહેલા તેને પલાળવુ પડે,પછી ઘસવુ પડે,પછી જરૂર મુજબ ધોકા માપવા પડે અને પછી આઠમા દિવસે જયારે એના પર ઈર્ષ્યાથી મારવામાં આવે ત્યારે તે ચમકી ઉઠે.

પર્યુષણ મહાપર્વ

એમ અનાદી કાળથી મલીન થયેલા આત્મારને પણ શુદ્ધ કરવા પહેલા ગુરૂ જ્ઞાનવાણીના જળથી પલાળવો પડે પછી અંદરમાં પડેલા ક્રોધ, માન, માયા, લોભ આદી કષાયોને બહાર કાઢવા પડે. પછી કયાં કયાં નફરત અને અણગમો પડયા છે. એનુ અવલોકન કરવુ પડતું હોય છે. અને પછી જો ક્ષમાપના થાય તો શુદ્ધ થયેલ આત્માર ચમકી ઉઠે છે. છેલ્લે આઠમાં દિવસે સંવત્સરી મહાપર્વનો દિવસ હોય છે. આ દિવસે બારસાસૂત્રનું વાચન થાય છે. કલ્પસૂત્રનું લખાણ બસો એકાણું કંડિકા છે. અને તેનું માપ બારસો કે તેથી વધુ ગાથા કે શ્લોક પ્રમાણ જેટલું છે. કલ્પસૂત્રના સળંગ વાંચનથી કોઇ વંચિત રહી ગયું હોય છેલ્લા દિવસે સમગ્ર બારસા સૂત્રના શ્લોકો વાંચવામાં આવે છે. આ પ્રસંગે મોટી સંખ્યામાં ભાવિકોએ કલ્પસૂત્ર ના વ્યાખ્યાન નું શ્રવણ કરતા હોય છે.

Back to top button