વરસાદમાં નાંખતા હો કેરીનું અથાણું તો ન કરશો આ ભૂલ

કેરીનું અથાણું મોટાભાગના ઘરમાં આખા વર્ષ માટે કરાય છે સ્ટોર

વરસાદની સીઝનમાં અથાણું ખરાબ થઈ શકે છે

સૌથી પહેલા તો કેરીની પસંદગીમાં રાખો ધ્યાન

કેરી કડક અને એકદમ કાચી જ હોવી જોઈએ

અથાણામાં  સારી ક્વોલિટીના તેલનો ઉપયોગ કરો

પર્યાપ્ત માત્રામાં તેલ નાખશો તો અથાણું બગડશે નહિ

અથાણાને તેલમાં ડૂબોડૂબ રાખવું છે ખૂબ જરૂરી