ગુજરાત

રાજય પોલીસ વડા દ્વારા DGP SWAGAT Plus ઓનલાઇન કાર્યક્રમની આજથી શરૂઆત

Text To Speech

ગાંધીનગરઃ ડી.જી.પી. આશીષ ભાટિયા દ્વારા સમગ્ર રાજયમાંથી આવેલા અરજદારોની રજૂઆત રૂબરૂ સાંભળી, તાત્કાલીક તેમનું નિરાકરણ કરવા તમામ પોલીસ અધિકારી સાથે ઓનલાઇન બેઠક યોજાશે. આજે રાજ્ય પોલીસ દ્વારા સામાન્ય નાગરિકોની સુખાકારી વધારવા માટે ફરિયાદોનું સમયસર અને અસરકારક નિરાકરણ થાય તે હેતુથી પોલીસ મહાનિદેશક અને મુખ્ય પોલીસ અધિકારીશ્રી દ્વારા પોલીસ વિભાગને લગતી સામાન્ય નાગરિકોની રજુઆતો સાંભળવા મુખ્યમંત્રીના સ્વાગત ઓનલાઇન કાર્યક્રમ મુજબ DGP SWAGAT Plus કાર્યક્રમની શરૂઆત દર મહિનાના ત્રીજા ગુરૂવારે આયોજીત કરવાનો નિર્ણય લેવામાં આવેલ છે. જે અંતર્ગત આજરોજ પોલીસ ભવન, ગાંધીનગર ખાતે DGP SWAGAT Plus કાર્યક્રમનું આયોજન કરવામાં આવેલ તેમજ હવેથી DGP SWAGAT Plus કાર્યક્રમનું દર મહિનાના ત્રીજા ગુરૂવારે નિયમિતપણે આયોજન કરવામાં આવશે.

આ કાર્યક્રમમાં રાજયના વિવિધ શહેર,જીલ્લાઓમાંથી પોલીસ વિભાગને લગતી અરજી રજુઆતો ફરિયાદો લઈને કુલ-૧૪ અરજદારો રૂબરૂ આવેલ હતા. આ અરજદારોની રજુઆતોને ડી.જી.પી.એ રૂબરૂ ધ્યાનથી સાંભળી હતી અને અરજદારોની ફરીયાદો રજુઆતોનું ન્યાયી, સમયસર અને અસરકારક નિરાકરણ લાવવા વીડિયો કોન્ફરન્સના માધ્યમથી તમામ રેન્જ વડાઓ, પોલીસ કમિશનર તથા પોલીસ અધિક્ષકને આદેશ આપવામાં આવેલ તેમજ રાજય સ્તર DGP SWAGAT Plus કાર્યક્રમમાં કોઇ અરજદારે આવવું ન પડે તેવી આદર્શ સ્થિતિ સ્થાનિક સ્તરે જળવાઇ રહે તે જોવા સુચના આપેલ છે.

Back to top button