ઉત્તર ગુજરાતકચ્છ - સૌરાષ્ટ્રગુજરાતદક્ષિણ ગુજરાતમધ્ય ગુજરાત

મોરબીમાં વસતા પરપ્રાંતીય શ્રમિકો અંગે મોરબી મેજિસ્ટ્રેટનું જાહેરનામું 

  • કારખાના યુનિટના પરપ્રાંતિય કર્મચારીઓ અને મજૂરોની વિગતો સબંધિત પોલીસ સ્ટેશનને આપવાની રહેશે
  • મકાન ભાડે આપનારે પણ પરપ્રાંતિય ભાડુઆતની વિગતો આપવાની રહેશે

મોરબી, 07 નવેમ્બર : અધિક જિલ્લા મેજિસ્ટ્રેટ એન.કે.મુછાર દ્વારા બહાર પાડવામાં આવેલા જાહેરનામાં જણાવવામાં આવ્યું છે કે, મોરબી જિલ્લાના તમામ કારખાનેદારો, મકાન બાંધકામ બિલ્ડર્સ, ફાઉન્ડ્રી ઉદ્યોગ, હીરા ઉદ્યોગ, ખેતી કામ તથા અન્ય ઉદ્યોગો વેપાર-ધંધા સાથે સંકળાયેલા તમામ પ્રાઈવેટ સેકટરના માલિકો અને મેનેજમેન્ટ કે જેઓના યુનિટમાં કર્મચારીઓ, કારીગરો, મજૂરો કે ભાગીયા હાલમાં કામ કરતા કાયમી, હંગામી, રોજીંદા કે કોન્ટ્રાકટ ધોરણે કામ કરતા પરપ્રાંતીય કર્મચારીઓની માહિતી ૧૫ દિવસમાં સંબંધિત પોલીસ સ્ટેશનમાં આપવાની રહેશે.

આ વિગતો સાથે માહિતી આપવાની રહેશે

પેઢીના માલીક/ખેડુતનું નામ સરનામું મોબાઈલ નંબર, ધંધાનું સ્થળ, કામ રાખેલ કર્મચારી, કારીગર/મજૂર/ભાગીયાનું હાલનું પુરું નામ, સરનામું, ઓળખ ચિન્હ, મોબાઈલ નંબર તેમજ મૂળ વતનનું પુરું સરનામું તથા વતનના ટેલીફોન નં, નોકરીએ રાખ્યાની તારીખ, અગાઉ જે સ્થળે કામ કરતા હોય તે માલીકનું પુરું નામ સરનામું તથા મોબાઈલ નં., કોના રેફરન્સ/ પરિચયથી નોકરીએ રાખેલા છે તે સ્થાનિક રહીશનું પૂરું નામ, સરનામું, સગા સબંધિઓના પૂરા નામ તથા સરનામા ફોટો તથા હથિયાર ધરાવતા હોય તો તે સહિતની વિગતો નિયત પત્રકમાં રજીસ્ટર કે સીડી બનાવીને આપવાની રહેશે.

આ ઉપરાંત અન્ય રાજ્યો/દેશમાંથી વ્યક્તિને મકાન ભાડા પટે આપવામાં આવે ત્યારે મકાન ભાડે અપાવનાર દલાલ અને મકાન માલીકે મકાન ભાડે આપ્યા અંગેની માહિતી સંબંધી પોલીસ સ્ટેશનમાં આપવાની રહેશે. જેમાં મકાન માલિકનું નામ તથા સરનામું, જે મકાન ભાડે આપેલું હોય તે મકાનનું સરનામું, મકાન ભાડે રાખનાર પરપ્રાંતીય વ્યક્તિના નામ, સરનામા, ઓળખકાર્ડ સહિતની વિગતો નિયત પત્રકમાં આપવાની રહેશે.

આ ઉપરાંત પર પ્રાંતિય મજૂરો/કારીગરોની માહિતી સાચી અને સરળતાથી મળી રહે તે સારૂ (આઈફોન માટે) http://apps.apple.com/us/app/morbi-assured/id1557232449 વાળી લીંક ઓપન કરી કારખાનેદાર/ફેકટરીના માલિકોએ તેમજ અન્ય જગ્યાએ કામ કરતા જે તે માલીકોએ મજુરોનું રજીસ્ટ્રેશન કરવાનું રહેશે, જ્યારે (એન્ડ્રોઈડ ફોન માટે) http://play.google.com./store/apps/details?id=com.morbi_eye  લીંક પરથી ઈન્સ્ટોલ કરવાની રહેશે. આ જાહેરનામું તા. ૧૨/૧૧/૨૦૨૩ થી તા. ૧૦/૦૧/૨૦૨૪ સુધી અમલમાં રહેશે.

આ પણ વાંચો : મોરબી ખાતે 9મીએ ઔદ્યોગિક ભરતીમેળાનું આયોજન

Back to top button