ગુજરાત

જૂની પેન્શન યોજનાની માગણી સાથે ફરીવાર ગાંધીનગરમાં મોટી સંખ્યામાં કર્મચારીઓનું વિરોધ પ્રદર્શન

Text To Speech

ગાંધીનગરઃ સરકાર દ્વારા નવી પેન્શન યોજના લાવવામાં આવતા રાજ્યના સરકારી કર્મચારીઓ જુની પેન્શન યોજના મુજબ જ લાભો આપવાની માંગ કરી રહ્યા છે. ત્યારે નવી પેન્શન યોજના રદ કરીને જુની પેન્શન યોજના લાગુ કરવાની માંગણી સાથે રાષ્ટ્રીય ઓલ્ડ પેન્શન પુન:સ્થાપન સંયુક્ત મોરચાની આગેવાની ત્રણ દિવસ અગાઉ ધરણાં યોજાયા હતા. ત્યારે આજે ફરીવાર વિવિધ સંગઠનના હજારોની સંખ્યામાં સત્યાગ્રહ છાવણી ખાતે વિરોધ પ્રદર્શન કરવામાં આવી રહ્યું છે.

રાજ્ય સરકારના વિવિધ વિભાગોમાં ગત તારીખ 1લી એપ્રિલ-2005 પછી ભરતી થયેલા કર્મચારીઓને જુની પેન્શન યોજના રદ કરી દેવામાં આવી છે. તેને બદલે નવી પેન્શન યોજના લાગુ કરવામાં આવી છે. ઉપરાંત કરાર આધારિત અને ફિક્સ પગારથી કર્મચારીઓની ભરતી કરવામાં આવી રહી છે. નવી પેન્શન યોજનાથી નિવૃત્ત થયેલા કર્મચારીઓને જીવન નિર્વાહ ચલાવવો આર્થિક રીતે કપરો બની રહે છે. ત્યારે નવી પેન્શન યોજના રદ કરીને જુની પેન્શન યોજના લાગુ કરવાની માંગ કર્મચારીઓમાં ઉઠી છે.

તાજેતરમાં રાજસ્થાન સરકાર અને મહારાષ્ટ્ર સરકારે જુની પેન્શન યોજના લાગુ કરવાની જાહેરાત કરી છે. જેને પરિણામે રાજ્યના વિવિધ સરકારી વિભાગમાં ફરજ બજાવતા સરકારી કર્મચારીઓના યુનિયનો અને મંડળો દ્વારા જુની પેન્શન યોજના લાગુ કરવા માંગ બુલંદ બની છે. જેનાં પગલે આજે સંયુક્ત મોરચાની આગેવાની હજારોની સંખ્યામાં કર્મચારીઓ ગાંધીનગર એકઠા થવા લાગ્યા છે. જેમાં કેટલાક ઉચ્ચ નિવૃત અધિકારીઓ પણ સત્યાગ્રહ છાવણી ખાતે આવી પહોંચ્યા છે.

Back to top button