ગુજરાત

આણંદ જિલ્લાના બેરોજગારો માટે આનંદના સમાચાર, રોજગાર ભરતી મેળો યોજાશે

Text To Speech

યુનિવર્સિટી રોજગાર માહિતી અને માર્ગદર્શન કેન્દ્ર, વલ્લભ વિદ્યાનગર દ્વારા આગામી તા.૧૨/૦૭/૨૦૨૩ બુધવારના રોજ સવારે ૧૧-૦૦ કલાકે વલ્લભ વિદ્યાનગર નાના બજાર સ્થિત ઓલ્ડ બોયઝ હોસ્ટેલ કમ્પાઉન્ડમાં આવેલ યુનિવર્સિટી રોજગાર માહિતી અને માર્ગદર્શન કેન્દ્ર ખાતે રોજગાર ભરતી મેળાનું આયોજન કરવામાં આવેલ ‌છે.

આણંદમાં યોજાશે ભરતી મેળો

આ રોજગાર ભરતી મેળામાં આણંદ તથા અન્ય જિલ્લાના નોકરીદાતાઓ દ્વારા કુશળ ઉમેદવારોની સ્થળ ઉપર જ પ્રાથમિક પસંદગી કરવામાં આવશે. જેમાં સ્નાતક અને અનુસ્નાતક કક્ષાના એન્જીનિયર અને કોઈપણ અન્ય ક્ષેત્રના અનુસ્નાતક કક્ષાના ઊત્તીર્ણ થયેલ શારીરિક સશક્ત ઉમેદવારો ભાગ લઈ શકશે.

આ રીતે લઈ શકશો ભાગ

ઇચ્છુક ઉમેદવારે અનુબંધમ પોર્ટલ www.anubandham.gujarat.gov.in ઉપર રજીસ્ટ્રેશન કરવાનું રહેશે. આ રોજગાર ભરતી મેળાનું અનુબંધમ જોબફેર આઈ.ડી. JF504173253 છે. આ ભરતી મેળામાં ઇચ્છુક ઉમેદવારોએ તમામ પ્રમાણપત્રોની નકલ અને બાયોડેટા સાથે આવવાનું રહેશે. આ ભરતી મેળામાં યુનિવર્સિટી રોજગાર માહિતી અને માર્ગદર્શન કેન્દ્ર, વલ્લભ વિદ્યાનગરમાં નામ નોંધણી કરાવેલ તથા નોંધણી વગરના ઉપરોક્ત લાયકાત ધરાવતા રોજગારવાંચ્છુ ઉમેદવારો ભાગ લઇ શકશે એમ યુનિવર્સિટી રોજગાર માહિતી અને માર્ગદર્શન કેન્દ્ર, વલ્લભવિદ્યાનગરની યાદીમાં જણાવાયું છે.

 આ પણ વાંચો : મરીન નેશનલ પાર્કમાં મેન્ગ્રૂવ્સ જંગલના નિર્માણ માટે રિલાયન્સ અને રાજ્ય સરકાર વચ્ચે થયા કરાર, જાણો શું ફાયદો થશે

Back to top button