બિઝનેસ

લોકસભામાં પસાર થયું CGST કાયદામાં સુધારા માટેનું બિલ

Text To Speech

નવી દિલ્હી, 19 ડિસેમ્બર : લોકસભામાં મંગળવારે સંસદના શિયાળુ સત્ર દરમિયાન સેન્ટ્રલ ગુડ્સ એન્ડ સર્વિસ ટેક્સ એક્ટમાં સુધારો કરવા માટેનું બિલ પસાર કરાયું હતું. સેન્ટ્રલ ગુડ્સ એન્ડ સર્વિસ ટેક્સ (બીજો સુધારો) બિલ, 2023 13 ડિસેમ્બર, 2023 ના રોજ લોકસભામાં રજૂ કરવામાં આવ્યું હતું. આ બિલ સેન્ટ્રલ ગુડ્સ એન્ડ સર્વિસ ટેક્સ (CGST) એક્ટ, 2017માં સુધારો કરવા માટે પસાર કરવામાં આવ્યું છે. આ કાયદો માલ અને સેવાઓના આંતર-રાજ્ય પુરવઠા પર CGST વસૂલવા અને વસૂલવાની જોગવાઈ કરે છે.

લોકસભાએ ટેમ્પરરી ટેક્સ કલેક્શન બિલ 2023 પસાર કર્યું

લોકસભાએ 19 ડિસેમ્બર (મંગળવારે) સંસદના શિયાળુ સત્ર દરમિયાન પ્રોવિઝનલ કલેક્શન ઑફ ટેક્સ બિલ, 2023 પસાર કર્યું હતું. નાણામંત્રી નિર્મલા સીતારમણે આ બિલ લોકસભામાં રજૂ કર્યું હતું. આ બિલ ચોક્કસ સમયગાળા માટે તાત્કાલિક અસરથી ટેરિફ વર્ગીકરણમાં ફેરફાર સાથે અથવા વગર કસ્ટમ ડ્યુટી અથવા આબકારી જકાત લાદવા અથવા વધારવા સંબંધિત કાયદાઓ પ્રદાન કરશે.

Back to top button