ઉત્તર ગુજરાતગુજરાત

બનાસકાંઠા: ડીસાના જૂન માસમાં નિવૃત્ત થયેલા કર્મી.ઓની એક પેન્શન ઇજફો મેળવવા મળી બેઠક

Text To Speech

પંકજ સોનેજી, પાલનપુર: ડીસાના સાઈબાબા મંદિર ખાતે જૂન માસમાં નિવૃત થયેલા તમામ ખાતાના કોઈપણ હોદ્દો ધરાવતા બધા કર્મચારીઓ અધિકારીઓને એક પેન્સન ઇજફો મળવાપાત્ર છે. આ બાબતે વ્યક્તિગત રીતે કોર્ટમાં જે લોકો ગયા હતા તેમની તરફેણમાં ચુકાદો આવ્યો છે. ગુજરાત સરકાર આ કાયદા સામે સુપ્રિમકોર્ટમાં ગઈ હતી. ત્યાં પણ ચુકાદો કર્મચારીઓની તરફેણ માં આવ્યો છે.

કર્મચારીઓ-humdekhengenews

જેથી જૂન માસમાં નિવૃત્ત થયેલા ડીસા તાલુકાના કર્મચારી ઓની એક પેન્શન ઇજાફો મેળવવા માટેની બેઠક નાગરભાઈ પરમાર ના અધ્યક્ષ સ્થાને મળી હતી . આ બેઠકમાં ઉપસ્થિત સૌ કર્મચારીઓ એ ગાંધીનગર ખાતેની તારીખ 30 જૂન 2023 ની બેઠકમાં જવા માટેની સ્ટ્રેટેજી નક્કી કરી હતી. આ બેઠકમાં અમરતભાઈ પટેલ, પ્રવીણભાઈ સાધુ , ચંદુભાઈ એટીડી અને જયંતીભાઈ ટી. પટેલે પોતાના મંતવ્યો રજૂ કર્યા હતા.

આ પણ વાંચો :બનાસકાંઠા: અંબાજી ખાતેથી ડ્રોન ટેક્નોલોજીની મદદથીથી સીડ બોલ વાવેતર અભિયાનનો પ્રારંભ

Back to top button